Investor Relationship

Major Shareholders

Major Shareholders
Shareholding
Shareholding %
Coretronic Corp.
43,757,586
38.36%
Chung Tsen Investment Corporation
5,183,317
4.54%
Tai Wei Advanced Co., Ltd.
3,870,518
3.39%
Tsen Ming Investment Corporation
3,393,886
2.98%
Lin, Gin-pern
2,718,000
2.38%
Jian, Yu-lian
2,391,499
2.10%
Chen, Da-yue
1,940,331
1.70%
Shuai, Yun-hui
1,497,000
1.31%
Jian Yu, Chun-yin
1,312,000
1.15%
Lin, Chieng-hai
1,280,000
1.12%
April 16.,2018, Unit : Shares
Back to Top