Names, shareholding, and shareholding ratio of the shareholders that individually hold more than 5% of company shares or the equity ratio ranked among the Top 10 shareholders of the Company:

Major Shareholders Shareholding Shareholding %
Coretronic Corporation  40,951,586 35.90%
JIANG YU-LIAN 7,433,499 6.52%
JIANG YU CHUN-YINGn 4,465,000 3.91%
TSAO CHIH-LIANG 4,327,196 3.79%
Tai Wei Advanced Co., Ltd. 3,400,518 2.98%
JIANG WEI-HUA 3,339,043 2.93%
Chung Tsen Investment Corporation 2,596,317 2.28%
JIANG ZHI-HAO 2,131,343 1.87%
CHEN DA-YU 1,965,331 1.72%
Tsen Ming Investment Corporation 1,698,886 1.49%
April 14, 2020. Unit: Shares
arrow_upward