Names, shareholding, and shareholding ratio of the shareholders that individually hold more than 5% of company shares or the equity ratio ranked among the Top 10 shareholders of the Company:

Major Shareholders Shareholding Shareholding %
Coretronic Corporation  42,622,586 37.40%
CHEN DA-YU 4,317,331 3.79%
Chung Tsen Investment Corporation 4,128,317 3.62%
JIANG YU CHUN-YINGn 3,702,000 3.25%
Tai Wei Advanced Co., Ltd. 3,400,518 2.98%
JIANG WEI-HUA 2,893,043 2.54%
TSAO CHIH-LIANG 2,790,196 2.45%
JIANG YU-LIAN 2,574,499 2.26%
Tsen Ming Investment Corporation 2,298,886 2.02%
FRANK C.S JUANG 942,756 0.83%
April 14, 2019. Unit: Shares
arrow_upward