Names, shareholding, and shareholding ratio of the shareholders that individually hold more than 5% of company shares or the equity ratio ranked among the Top 10 shareholders of the Company:

Major Shareholders Shareholding Shareholding %
Coretronic Corporation  39,891,586 34.97%
JIANG YU-LIAN 7,533,499 6.60%
CHEN DA-YU 5,534,331 4.85%
JIANG YU CHUN-YINGn 4,544,000 3.98%
TSAO CHIH-LIANG 3,838,196 3.37%
JIANG WEI-HUA 3,308,043 2.90%
Tai Wei Advanced Co., Ltd. 2,876,518 2.52%
JIANG ZHI-HAO 2,823,343 2.48%
Chung Tsen Investment Corporation 2,596,317 2.28%
Tsen Ming Investment Corporation 1,698,886 1.49%
April 10, 2021. Unit: Shares
arrow_upward